โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563   | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 กันยายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5889 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563  โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีกล่าวเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

               โดยในโอกาสนี้ ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงมุฑิตาจิตและมอบของที่ระลึก อาทิ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อาจารย์นคร ขำหาญ จากสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จากนั้น มีตัวแทนจากทั้งสี่คณะและสำนักงานอธิการบดี กล่าวมุฑิตาจิตเชิดชูเกียรติ โดยในปี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งสิ้น 20 ท่าน โดยมีบุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

 สามารถเข้าชมภาพถ่ายกิจกรรมวันงานได้ที่ประมวลภาพพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร มทร.ล้านนา ปีพ.ศ.2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา