โลโก้เว็บไซต์ เด็กไฟฟ้า ราชมงคลล้านนา กวาด 4 ทอง2 เงิน WorldSkills Thailand 2018 คว้าตั๋ว เข้าแข่งขันฝีมืออาเซียน | สถาบันวิจัยและพัฒนา

เด็กไฟฟ้า ราชมงคลล้านนา กวาด 4 ทอง2 เงิน WorldSkills Thailand 2018 คว้าตั๋ว เข้าแข่งขันฝีมืออาเซียน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มีนาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 8827 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เสร็จสิ้นการแข่งขันลงไปแล้วสำหรับเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27  (WorldSkills Thailand 2018) เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนที่มีความสามารถด้านทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเข้าค่ายฝึกซ้อมเป็นเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ในครั้งที่ 12  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน 2561 โดยในปีนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดชิงชัยใน 6 กลุ่มได้แก่ กลุ่มสาขาที่หนึ่งอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร กลุ่มสาขาที่สองอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ กลุ่มสาขาที่สาม อาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร กลุ่มสาขาที่สี่อาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มสาขาที่ห้าบริการส่วนบุคคลและสังคม และกลุ่มสาขาที่หก อาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ รวม 28 สาขา ซึ่งพิธีปิดในวันที่22 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ โดยในปีนี้ มทร.ล้านนา ส่งนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันในสาขาแมคคาทรอนิกส์และสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ และสามารถคว้ามาได้ 2 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน 2 รางวัลชมเชย ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง สาขาแมคคาทรอนิกส์นายไพบูรณ์ อินทะซาว และนายศุภวัฒน์ ทาเกิด นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ครองแชมป์เป็นสมัยที่ 4  พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท รางวัลเหรียญทอง สาขาสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ประเภททีม นายกัญจน์ นาคเอี่ยม และนายณัฐนันท์ สมบัติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รักษาแชมป์เป็นสมัยที่ 3 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 60,000 รางวัลเหรียญเงิน สาขาสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ประเภทนายปกรณ์ อัศวินวงศ์ และนายเกียรติศักดิ์ สลีวงศ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทีม พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และยังสามารถคว้ารางวัลชมเชยประเภททีมสาขาแมคคาทรอนิกส์ อีกสองทีมได้แก่นายรัตนชัย ไชยกุล และนายองอาจ แซ่ซ้ง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนายทนุพงษ์ ประดับแก้ว และนายคัมคุณ ปลั่งสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รับรางวัลชมเชยสาขาแมคคาทรอนิกส์ ประเภททีมโดยผู้ชนะเหรียญทอง เหรียญเงิน  ทั้งสามทีมจะได้รับโอกาสให้เข้าเก็ยตัวฝึกซ้อมเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน (World Skills  ASEAN  2018)  ปลายปีนี้แน่นอน

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon