โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ประพัฒน์นำเสนอบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ราชมงคลล้านนา “อาชีพนำการผลิต ตอบสนองต่อ Demand Side” | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ประพัฒน์นำเสนอบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ราชมงคลล้านนา “อาชีพนำการผลิต ตอบสนองต่อ Demand Side”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มีนาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5605 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3/2561 และรับฟังนโยบายจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้นำเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตร บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ราชมงคลล้านนา “อาชีพนำการผลิต ตอบสนองต่อ Demand Side” ต่อรัฐมนตรีและที่ประชุม โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้แทนเครือข่ายในการดำเนินการทำหลักสูตรในครั้งนี้ อาทิ คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก คุณโนบุ  ชิราฮามะ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้วย และดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Thai Aerospace Industries เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลสนับสนุนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา