โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารการทดสอบและประเมิณทางการศึกษาระดับชาติ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารการทดสอบและประเมิณทางการศึกษาระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 เมษายน 2567 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา