โลโก้เว็บไซต์ วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวหอมล้านนา) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวหอมล้านนา)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ข้าวหอมล้านนา มทร.ล้านนา

ลำดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย ชื่อหัวหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย คณะ เขตพื้นที่
1 เครื่องดื่มหมักฟังก์ชั่นจากข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนา ดร.นิอร  โฉมศรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
2 การจำแนกชนิดโปรตีนองค์ประกอบของข้าวธัญสิรินและหอมล้านนา ดร.ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม
  ดร.อภิชาติ กาญจนทัต
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

คลังรูปภาพ : ข้าวหอมล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา