โลโก้เว็บไซต์ วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวก่ำล้านนา) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวก่ำล้านนา)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชื่อเรื่อง

เพิ่มมูลค่าและการผลิตนวัตกรรมจากข้าวก่ำดอยสะเก็ดเพื่อยกระดับวิสาหกิจเริ่มต้น

เจ้าของผลงาน

อาจารย์สุรีวรรณ ราชสม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเป็นมา

 จากคุณสมบัติของข้าวก่ำ ในด้านคุณค่าทางโภชนาการ องค์ประกอบทางชีวเคมี คุณสมบัติในด้านเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ อีกทั้งสารสีที่มีอยู่ในข้าวกึ่งก็คือสารแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารสีที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพได้ โครงการวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการนำเอาข้าวก่ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้เทคโนโลยีการสกัดขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพสูงที่ไม่ทำลายคุณสมบัติของสารสี โดยไม่ใช้สารเคมีและไม่มีผลกระทบต่อสารสกัด เพื่อสกัดสารสำคัญจากข้าวก่ำเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากข้าวก่ำดอยสะเก็ด และในเบื้องต้นนั้นได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากใบข้าวก่ำ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ง่าย กรรมวิธีและเทคโนโลยีการผลิตไม่สูงมากนัก เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เริ่มต้นของกลุ่ม ให้ชุมชนได้ไำมีรายได้ในเบื้องต้นก่อน ดังนั้นโครงการนี้จึงแบ่งงานวิจัยเป็น 2 ส่วนย่อย ได้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร (food) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวก่ำเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เริ่มต้นของกลุ่ม ได้แก่ ชาข้าวก่ำ และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสกัด

ประโยชน์จากงาน วิจัย

1. ได้องค์ความรู้ด้านสารสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมา ได้แก่ ชา เครื่องดื่มสกัดเข้มข้น 

2. ได้ต้นแบบเครื่องสนามไฟฟ้าพัลส์ และกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวก่ำ

3. ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวก่ำ

4. ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากข้าวก่ำดอยสะเก็ดบรรจุขวด

5. ได้กระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวก่ำ ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา