โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-03 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

 วันที่ : 2023-08-03

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าหารือแนวทางการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและแก้หนี้ภาคครัวเรือนแก่สมาชิก
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมหิรัญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา กล่าวต้อนรับนายคำรณ พวงมณี อดีตผู้ตรวจการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และคณะบุคลากรจากส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา