โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | สถาบันวิจัยและพัฒนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

UBI RMUTL นำ Start up 3 ทีม รายงานผลการบ่มเพาะธุรกิจ ครั้งที่ 3 (รอบ 18 เดือน)
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน (University Business Incubator) นำทีมบ่มเพาะ ประเภท Start up จำนวน 3 ทีม ได้แก่ Start up - 1 ทีม ปรุงนา , Start up -2 ทีม TRACXPERT และ Start up -3 ทีม Chiang Rai Smart Model เข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 3 (รอบ 18 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 ณ NSP Exhibition Hall (B1) อาคารอ... >> อ่านต่อ


สวพ. มทร.ล้านนา นำทีมผู้บริหาร นักวิจัย ศึกษาดูงานทริป Lanna Tour
อาทิตย์ 9 มิถุนายน 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ ปัญญาเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการและบุคลากร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอ... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม TRIUP Act
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม TRIUP Act ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีระบบกลไกสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเ... >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรม NBT PITCHING DAY
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรม NBT PITCHING DAY  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม NBT PITCHING DAY การนำเสนอเพื่อชิงทุนรางวัล นักวิจัยหน้าใหม่ RMUTL New Blood Transfusion โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ร่วมกับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรจาก กลุ่มแผนงานใต้ร่มพร... >> อ่านต่อ


ประกาศ
จันทร์ 3 มิถุนายน 2567

  ประกาศ "ขยายเวลาเปิดรับบทความ และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ CRCI 2024" ตั้งแต่ วันที่ 1-16 มิถุนายน 2567 ** ผ่านระบบ Online Submission สามารถกด ส่งบทความ ได้ที่นี่   >> อ่านต่อ


สวพ. มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการเสวนาและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการเสวนาและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ณ บ้านเรียนรู้ย้อมห้อมและย้อมสีธรรมชาติ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แหล่งทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) การพัฒนาผลงานวิจัยพร้อมใช้สู่เครือข่ายผู้ประกอบการในเชิงพาณิชย์
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 21 -22 พฤษภาคม 25567 รองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมประชุมโครงการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แหล่งทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) การพัฒนาผลงานวิจัยพร้อมใช้สู่เครือข่ายผู้ประกอบการในเชิงพาณิชย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กร... >> อ่านต่อ


“NBT Pitching Day”
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “NBT Pitching Day” ในระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอโครงการและกิจกรรม Clinic Proposal >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมงาน Appropiate Technology MATCHING DAY 2024
อาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญร่วมงาน Appropiate Technology MATCHING DAY  2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน โซนภาคเหนือ ภายใต้แผน RU การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (APPROPIATE TECHNOLOGY)  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00-16:00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน ประจำปี 2567 สำหรับวิสาหกิจชุมชน นวัตกร ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ SME หน่วยงานท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ >> อ่านต่อ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมบ้านทุ่งละครฟาร์ม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา"  ภายใต้ "แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) Fundamental Fund" ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้าน ววน. ของบุคลากร ให้มีความเข้มแข็ง สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนผ... >> อ่านต่อ


กิจกรรม Grooming 2 : Idea Proposal
จันทร์ 29 เมษายน 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน  เข้าร่วม “กระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร” (Grooming 2 : Idea Proposal) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทางออนไลน์ Zoom   >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุม เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับฟังและร่วมออกแบบการชี้แจงกรอบแผนงานวิจัย Appropriate Technology
จันทร์ 29 เมษายน 2567

      เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการ  และเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์  นายสุริยนต์ สูงคำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  "การพัฒนานักจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของเครือข่าย มหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


ทีมวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะหารือกับเจ้าของอาคารเยียนซีไท้ลีกีเตรียมจัดงาน "จิบน้ำชา อู้จ๋าเรื่องเมืองเก่า".
จันทร์ 29 เมษายน 2567

           เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์​  ไชยเมืองชื่น​  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและหัวหน้าโครงการวิจัยลำปางแฮปปี้โฮะ​พร้อมด้วยอาจารย์กรณิศ  เปี้ยอุดรและอาจารย์เพียงกานต์  นามวงศ์   อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางได้เข้าพบนางมุกดา  ท้วมเสน  เจ้าของอาคารเยียนซีไท้ลีกีเพื่อหารือเตรียมการจัดงาน "จิบน้ำชา  อู้จ๋าเรื่องเมืองเก่า" by... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมิน SROI Evaluator ในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยด้วยหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ระดับ 1
จันทร์ 29 เมษายน 2567

     เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทสุรพิน  พรมแดน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ และคณะ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมิน SROI Evaluator ในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยด้วยหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ระดับ 1 ณ ห้องประชุม RDI Meeting Room สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)   ... >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการ CRCI & Innovation Expo 2024
อังคาร 23 เมษายน 2567

เข้าสู่ระบบส่งผลงานนำเสนอ I PAPER SUBMISSION  คลิก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567
เสาร์ 20 เมษายน 2567

     วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และคณะกรรมการจากหน่วยงานในภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดโครงการ “สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
เสาร์ 20 เมษายน 2567

     วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมโครงการสืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ช่วงเช้าอธิการบดีเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธศรีศากยะมุณี ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระภูมิเทพนครราช นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี จากนั้นเป็นกิจกรรมการแข่งขันตัดไส้หมู ตุงเทวดาและตุงแพ ก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวง เชียงใหม่ และร่วมเดินขบวนประจำปี พ.ศ. 2567
เสาร์ 20 เมษายน 2567

     วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2567 เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะประกอบด้วยโตกน้ำขมิ้นส้มป่อย พานดอกไม้ เข้าร่วมในพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ซึ่งได้ตั้งริ้วขบวนบริเวณด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทย... >> อ่านต่อ


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ร่วมงานเทศกาลลำปางแฮปปี้โฮะ
จันทร์ 8 เมษายน 2567

     วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ให้เกียรติไปร่วมงานเทศกาลลำปางแฮปปี้โฮะ ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปางโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ  นิทรรศการย้อนวันวานย่านเมืองเก่านครลำปาง  การสาธิตทำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  การแสดงดนตรี และ ซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านคร... >> อ่านต่อ


สวพ. ร่วมกิจกรรม
ศุกร์ 5 เมษายน 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอขัยรัตน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรม "เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย"  ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า มีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 20 ทั้งหมด 326


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon