โลโก้เว็บไซต์ RMUTCON2018: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคล ครั้งที่ 9 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

RMUTCON2018: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคล ครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 สิงหาคม 2561 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 8317 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคล ครั้งที่ 9 "ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0" (RMUTCON-2018) ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โดยมีอาจารย์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัล ได้แก่

  1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (สาขาเกษตรศาสตร์) เรื่อง "ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นปากใบกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและกรดจิมเนมิคของผักเชียงดา" โดย อาจารย์ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ 
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม) เรื่อง "เครื่องสกัดสารจากพืชแบบพกพา" โดย ดร.อาทิตย์ ยาวุุฑฒิ 
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (สาขางานวิชาการรับใช้สังคม) โดย ดร. รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา

ทั้งนี้ มีการส่งมอบธงเจ้าภาพจัดงานให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (RMUTCON-2019) และการประชุุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา