โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ประจำปี 2559 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มิถุนายน 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1880 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ว1ด คลิก

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย ประจำปี 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำโครงการสนับสนุนทุนวิจัย ดังนี้

 โครงการ Hands-on เรียนรู้ชุมชน ครูได้คิด เด็กได้ทำ

แบ่งออกเป็น 5 ประเภททุน ได้แก่

  1. ทุนอาจารย์ประจำหลักสูตร (Lecturer Hands-on Researcher: L-HR) 30,000 บาท/ทุน สนับสนุน 53 ทุน
  2. ทุนอาจารย์นักวิจัยหน้าใหม่ (New Hands-on Researcher: N-HR) 15,000 บาท/ทุน สนับสนุน 60 ทุน
  3. ทุน TSAE วิศวกรรมยานยนต์ 200,000 บาท/ทุน สนับสนุน 1 ทุน
  4. ทุน PLASMA TECHNOLOGY 1,000,000 บาท/ทุน สนับสนุน 1 ทุน
  5. ทุนวิจัยด้านชุมชน/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/วิจัยสนองโครงการในพระราชดำริ/มูลนิธิโครงการหลวง 20,000 บาท/ทุน สนับสนุน 5 ทุน

 โครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพแบบมุ่งเป้าตามนโยบายชาติ

ทุนพัฒนานักวิจัยมืออาชีพแบบมุ่งเป้าตามนโยบายชาติ (Presessional Researcher Development: PRD) 50,000 บาท/ทุน สนับสนุน 54 ทุน

 โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย มทร.ล้านนา บนฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น

ทุน Research to Entrepreneur (Small) 125,000 บาท/ทุน สนับสนุน 14 ทุน

หมายเหตุ มทร.ล้านนา สนับสนุน 100,000 บาท/ทุน และผู้ประกอบการ ชุมชน ฯลฯ ร่วมสมทบทุน อย่างน้อย 25,000 บาท/ทุน

ดาวน์โหลดเอกสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา