โลโก้เว็บไซต์ การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

25 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์วัฒนธรรมการเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดย อ.ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี อำนวยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา พร้อมบุคลากรร่วมจัดการอบรม เพื่อแนะนำแนวทางการทำงานวิจัย ตลอดจนเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ของนักวิจัย มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา