โลโก้เว็บไซต์ การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 มทรล้านนา เชียงใหม่ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 มทรล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 515 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร  เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีอาจารย์ และนักวิจัย เข้่าร่วมฟังบรรยายจุดประกายการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน แนะนำแนวทางการทำงานวิจัย ตลอดจนเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ของนักวิจัย มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยมี อ.ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่  ข้อมูลการบรรยาย

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/04/20170428104818_46144.pptx 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/04/20170428104318_52794.ppt


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา