โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในคนไทยถ่ายทอดเรื่องราวทุนการศึกษาต่างประเทศ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในคนไทยถ่ายทอดเรื่องราวทุนการศึกษาต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1924 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          รศ.ดร วันเพ็ญ  จิตรเจริญ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในคนไทยถ่ายทอดเรื่องราวทุนการศึกษาต่างประเทศ ในหนังสือ Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships STORY OF THAI ALUMNI ด้านทุนเพื่อการวิจัย Endeavour Research Fellowship / Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship จากรัฐบาลออสเตรเลีย
           สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนที่สนับสนุนการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยที่ประสงค์จะทำวิจัยต่อในระดับหลังปริญญาเอก  (Postdoctoral Research) เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น 4-6 เดือน ในสาขาวิชาใดก็ได้ที่ประเทศออสเตรเลีย โดย รศ.ดร วันเพ็ญ  จิตรเจริญ ได้รับทุนในปี พ.ศ. 2552 ไปทำวิจัยหลังปริญญาเอกเป็นเวลา 6 เดือน ณ สถาบันไวน์ (The Australian Wine Research Institute) ออสเตรเลีย เมืองอะติเลต (Adelaide) รัฐออสเตรเลียใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตการทำไวน์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งการได้รับทุนครั้งนี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงของโลกในการพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์ระดับโมเลกุล การทำไวน์สไตล์โลกใหม่ ทำให้ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จนสามารถนำมาเขียนหนังสือเรื่องคู่มือไวน์เมกเกอร์ โดยเป็นหนังสือด้านกระบวนการผลิตไวน์ระดับอุตสาหกรรมเล่มแรกสำหรับคนไทย และสามารถต่อยอดงานวิจัยและนำเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
          อ่านหนังสือฉบับเต็ม Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships STORY OF THAI ALUMNI
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา