โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาต่อ ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ทุนการศึกษาต่อ ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ผู้ที่สนใจทุนการศึกษาต่อ ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดข้อมูลความสนใจทุนการศึกษาต่อ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.lightbeijing.com/ อีกทั้งเว็บไซต์ดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนเรียนภาษาจีนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์