โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แหล่งทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) การพัฒนาผลงานวิจัยพร้อมใช้สู่เครือข่ายผู้ประกอบการในเชิงพาณิชย์  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แหล่งทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) การพัฒนาผลงานวิจัยพร้อมใช้สู่เครือข่ายผู้ประกอบการในเชิงพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21 -22 พฤษภาคม 25567 รองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมประชุมโครงการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แหล่งทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) การพัฒนาผลงานวิจัยพร้อมใช้สู่เครือข่ายผู้ประกอบการในเชิงพาณิชย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 

ข้อมูล/ภาพ #ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา #สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon