โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน CRCI 2023 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน CRCI 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1364 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานและเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในงาน…

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 (The 9th Conference and Research Innovations: CRCI 2023)

“…สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา