โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 8th National Conference and The 4th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology: IAMBEST 2023) ในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม โทรศัพท์ 09-0789-3114 หรือ 08-3066-5373

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา