โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

เชิญชวนเข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3999 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจ

ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ MsTeams 

**************************************************

ทีมวิทยากร

  • พัฒนาเมืองน่าอยู่ ผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณ
  • ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผศ.สันติ ช่างเจรจา และทีมวิจัย มทร.ล้านนา "ชุมชนนวัตกรรม" (บพท.63)
  • ทุนทางวัฒนธรรม อาจารย์อนวัช จิตต์ปรารพ
  • ทุน Local Enterprise ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ

พิธีเปิดโดย ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน


Scan QR Code หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

 


คำค้น : Local Enterprise

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา