โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง Gold Medal จากเวที 2021 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

นักวิจัย มทร.ล้านนา ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง Gold Medal จากเวที 2021 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 8466 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ

นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง Gold Medal จากการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด

ในงาน 2021 IIDC 香港創新科技國際發明展線上展 

Hong Kong International Invention and Design Competition 

ณ HongKong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

.......................................................

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน 2021 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ณ ณ HongKong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับรางวัล "เหรียญทอง"  จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

รางวัล Gold Medal

1. ผลงาน เรื่อง PHYTO PLUS : Functional Plant Based  Protein with Innovative Superfoods

โดย Waris Noomrit (บริษัท สตาร์ทีน จำกัด) และ Suraphon Chaiwongsar

2. ผลงาน เรื่อง Lanna Natural  Straw

โดย Suraphon Chaiwongsar

3. ผลงาน เรื่อง Siamese Rhinoceros Beetle Glasswork  for Daily Use

โดย Nikom Inta, Ota Reon, Tatiyaporn Kaewta และ Suraphon Chaiwongsar

4. ผลงาน เรื่อง Adjustable Plant Pot

โดย Keerati Sriyong และ Suraphon Chaiwongsar


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon