โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI2021) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI2021)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กรกฎาคม 2564 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 21450 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            
 
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI2021)
ร่วมกับ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021)
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams 
 

enlightenedเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 

ดาวน์โหลดไฟล์ Click

เผยแพร่วันที่ 7 มิ.ย. 64

ดาวน์โหลดไฟล์ Click

เผยแพร่วันที่ 15 มิ.ย. 64

ดาวน์โหลดไฟล์ Click

เผยแพร่วันที่ 15 มิ.ย. 64

 

enlightenedดาวน์โหลดไฟล์ 

  • วารสารสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 Click 
  • รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI 2021 Proceeding) เล่ม 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Click
  • รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI 2021 Proceeding) เล่ม 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Click

 


 

enlightenedกำหนดการประชุมวิชาการ

คลิกลิงค์รับชมการถ่ายทอดสด https://www.facebook.com/rdirmutlcm/live  
วันที่ เวลา กิจกรรม
7 พฤษภาคม 2564 09.30 - 12.00 น. ซ้อมการเข้าระบบนำเสนอผลงานภาคบรรยาย รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MS Teams 
12 พฤษภาคม 2564  09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด 
   09.30 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษ และเสวนาวิชาการ 
   13.00 - 16.00 น. การบรรยายพิเศษ จากวิทยากรรับเชิญพิเศษ
13 พฤษภาคม 2564  09.00 - 16.00 น. นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย ผ่านระบบ MS Teams 
   09.00 - 16.00 นำเสนอผลงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ ผ่านระบบ MS Teams 
14 พฤษภาคม 2564  09.00 - 12.00 น.  นำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย ผ่านระบบ MS Teams 
   13.30 น. ประกาศรางวัล และพิธีปิด

 

 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


 

enlightenedเอกสารดาวน์โหลด

  • กำหนดการซ้อมเข้าระบบนำเสนอผลงานภาคบรรยาย รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MS Teams CLICK
  • กำหนดการนำเสนอผลงาน (อัพเดทข้อมูล วันที่ 4 พฤษภาคม 2564) CLICK
  • Template PPT นำเสนอผลงานภาคบรรยาย CLICK

 


 

enlightenedสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1) การประชุมวิชาการ CRCI https://www.rmutl.ac.th/crci/ 
Email : crci.rmutl@gmail.com โทร : 053-266-518 ต่อ 1025 (งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)
2) การประชุมวิชาการ EENET https://www.eenet2021.org/ 
Email : eenet2021@gmail.com โทร : 053-723979 ต่อ 5992

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon