โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคนเก่ง ทีม FE คว้า“รางวัล Infographic ยอดเยี่ยม” จากเวที FoSTAT Food Innovation Contest 2020 (Final Round)  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคนเก่ง ทีม FE คว้า“รางวัล Infographic ยอดเยี่ยม” จากเวที FoSTAT Food Innovation Contest 2020 (Final Round)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4948 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ชั้นปีที่ 3 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในนามทีม FE เจ้าของผลิตภัณฑ์ “Thai Massaman Crispy Nugget” ที่สามารถคว้า “รางวัล Infographic ยอดเยี่ยม” ในโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12 “FoSTAT Food Innovation Contest 2020 (Final Round) ภายใต้แนวคิด  Smart Thai Food” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

           ซึ่งทีม FE ประกอบด้วย นายธนัทเทพ ศรีบุญเรือง นายโมซี อย่าจา  นายยีซี อย่าจา นางสาวเปมิกา สมหวัง นางสาวชนิดา เขินแก้ว นางสาวกนกวรรณ สุปี นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหารชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การควบคุมทีมของ อาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ และอาจารย์พิกุลทอง ไชยมงคล

          โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (FOSTAT FOOD INNOVATION CONTEST (FIC)) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อ ต้องการให้ทรัพยากรบุคลากรเยาวชนของประเทศ ในอนาคตได้ตระหนักเห็นความสำคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาได้แสดงศักยภาพในการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ จัดขึ้น ในวันที่ 21  กรกฎาคม 2563 โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบจากการแข่งขันแต่ละภาคทั้งสิ้น 15 ทีม และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงได้จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบออนไลน์ขึ้นแทนการแข่งขันในรูปแบบปกติ


คลังรูปภาพ : 21-7-63


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา