โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดสัมมนาการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว และทบทวนความรู้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา จัดสัมมนาการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว และทบทวนความรู้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5691 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนา "โครงการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว และแรงลม การทบทวนความรู้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา และการปรับปรุงแก้ไขอาคาร"   โดยมี รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ อาคารโยธา 4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในสัมมนาดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ เลขาธิการสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย และอาจารย์ชูเลิศ จิตเจือจุน เหรัญญิกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย เป็นวิทยากรบรรยให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียตริจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่มาบรรยายในการสัมมนาดังกล่าวด้วย (สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

(ขอบคุณภาพประกอบจาก :  ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง,อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon