โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 กันยายน 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 14546 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยคณาจารย์ประจำและข้าราชการ รายละเอียดดังนี้

ใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ผู้สมัครเบอร์ 1-13 สายวิชาการ)

ใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ผู้สมัครเบอร์ 1-3 สายสนับสนุน)

ประกาศแจ้งทุเลาการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการประจำ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon