โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-27 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

 วันที่ : 2016-06-27

รางวัลการประกวด KIWIE-2016
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงการสนับสนุนการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักวิจัย (หญิง) ของ มทร.ล้านนา ไปงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2016) เมื่อวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานั้น >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา