โลโก้เว็บไซต์ รางวัลการประกวด KIWIE-2016 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

รางวัลการประกวด KIWIE-2016

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 830 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงการสนับสนุนการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักวิจัย (หญิง) ของ มทร.ล้านนา ไปงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2016) เมื่อวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานั้น

การนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2016) จัดระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2559 ณ KINTEX กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ นักวิจัยของ มทร.ล้านนา ส่งเข้าประกวดจำนวน 4 ผลงาน ได้รับรางวัลจำนวน 11 รางวัล มีรายละเอียดดังนี้ 

ดร. กัญญณัช. ศิริธัญญา  และคณะ 
ชื่อผลงาน D Drink: DNA Drinking from rice 


ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัลได้แก่
 1. รางวัลเหรียญเงิน จาก Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE) ประเทศเกาหลีใต้
 2. รางวัล  Special Award จาก International Warsaw Invention Show (IWIS) ประเทศ Poland 
 3. รางวัล Special Award จาก SOIP State Office  of Industrial Property of the Republic of Macedonia (SOIP)
 4. รางวัล Special Award จาก Korea Inventipn Academy (KIA) ประเทศเกาหลีใต้อาจารย์วัชรี เทพโยธิน
ชื่อผลงาน  Pineapple to go: Pineapple power


ได้รับรางวัล 2 รางวัลได้แก่
 1. รางวัลเหรียญทอง จาก Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE) ประเทศเกาหลีใต้
 2. รางวัล Special award จาก Korea Invention News ประเทศเกาหลีใต้อ. เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ 
ชื่อผลงาน Folding Eco Stand


ได้รับจำนวน 3 รางวัล ได้แก่
 1. รางวัลเหรียญทองแดง จาก Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE) ประเทศเกาหลีใต้
 2. Gold madal : TIIIA Outstanding Diploma for Excellent Invention 2016 Korea International Women's Invention Exposition จากประเทศไต้หวัน
 3. Semi Grand Award จาก Asia Invention Association (AIA) ประเทศเกาหลีใต้ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต
ชื่อผลงาน  A_MA: application for ageing people 


ได้รับรางวัล 2 รางวัลได้แก่
 1. รางวัลเหรียญเงิน จาก Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE) ประเทศเกาหลีใต้
 2. รางวัล Special award จาก Korea Invention News ประเทศเกาหลีใต้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา