โลโก้เว็บไซต์ ทุนโครงการ OTOP Mentor'61 เปิดรับสมัคร รอบ 2 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ทุนโครงการ OTOP Mentor'61 เปิดรับสมัคร รอบ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มีนาคม 2561 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 2128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2)

*** เปิดรับสมัคร รอบ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2561 ***

ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ https://hrd.rmutl.ac.th/

ขั้นตอนการสร้างและส่งข้อเสนอโครงการ Download

ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติม

  • รายละเอียดทุน Download
  • ข้อมูลคูปองวิทย์โอทอป (ภาคเหนือ) Download
  • ข้อมูลเกษตรอุตสาหกรรม (พืชเศรษฐกิจ)  Download


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา