โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-13 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

 วันที่ : 2018-03-13

ทุนโครงการ OTOP Mentor'61 เปิดรับสมัคร รอบ 2
อังคาร 13 มีนาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2) *** เปิดรับสมัคร รอบ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2561 *** ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ https://hrd.rmutl... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา