โลโก้เว็บไซต์ อ.เกรียงไกร  ธารพรศรี เดินสายประชาสัมพันธ์ งาน TREC 9 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.เกรียงไกร ธารพรศรี เดินสายประชาสัมพันธ์ งาน TREC 9

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินสายประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (The 9th Thailand Renewable Energy Community Conference : TREC 9) “วิกฤติปัญหา ดิน น้ำ ป่า เพื่อการพัฒนาพลังงานสู่วิถีชุมชนอย่างยั่นยืน” โดยการประชุมดังกล่าว มทร.ล้านนาร่วมกับสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ทางด้านพลังงานทดแทน ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของทุกภาคส่วน อันได้แก่ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยในเวลา 08.30 น. เป็นการประชาสัมพันธ์ในรายการมองเมืองเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทสไทย ช่อง 11 และในเวลา 13.00 น. เป็นการประชาสัมพันธ์ในรายการ WETV News สถานีโทรทัศน์ WETV เคเบิลทีวี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

สำหรับงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (The 9th Thailand Renewable Energy Community Conference : TREC 9) “วิกฤติปัญหา ดิน น้ำ ป่า เพื่อการพัฒนาพลังงานสู่วิถีชุมชนอย่างยั่นยืน” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 ณ มทร.ล้านนา (อ.ดอยสะเก็ด) ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและดูรายละเอียดได้ทางhttp://www.jitrdi.com/trec9/ 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา