โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-21 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

 วันที่ : 2016-11-21

อ.เกรียงไกร ธารพรศรี เดินสายประชาสัมพันธ์ งาน TREC 9
จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินสายประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (The 9th Thaila... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา