โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมิน SROI Evaluator ในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยด้วยหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ระดับ 1 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมิน SROI Evaluator ในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยด้วยหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ระดับ 1

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 เมษายน 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทสุรพิน  พรมแดน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.ศศิพัชร์ สันกลกิจ และคณะ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมิน SROI Evaluator ในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยด้วยหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ระดับ 1 ณ ห้องประชุม RDI Meeting Room สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

 

ข้อมูล/ภาพ  #กลุ่มงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.ล้านนา #สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา