โลโก้เว็บไซต์ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานชาติ

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานชาติ "เบญจมิตรวิชาการ"ครั้งที่ 14 (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 เมษายน 2567 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 14
.
จัดโดยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
.
The 14th BENJAMITRA Network National & International Conference
.
หัวข้อ: “ความท้าทายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพลิกโฉมคุณภาพการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในสังคมยุคดิจิทัล” (“Challenges in Creating Innovation to Transform the Quality of Sustaiable Learning in the Digital Society”)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา