โลโก้เว็บไซต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ร่วมงานเทศกาลลำปางแฮปปี้โฮะ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ร่วมงานเทศกาลลำปางแฮปปี้โฮะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 เมษายน 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 443 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ให้เกียรติไปร่วมงานเทศกาลลำปางแฮปปี้โฮะ ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปางโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ  นิทรรศการย้อนวันวานย่านเมืองเก่านครลำปาง  การสาธิตทำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  การแสดงดนตรี และ ซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่านครลำปางเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสำนึกท้องถิ่นอย่างยั่งยืนดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 

ข้อมูล/ภาพ  #นงสาวศิริขวัญ ปัญญาเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา