โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 (Mahidol Sustainable Development Conference 2023) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 (Mahidol Sustainable Development Conference 2023)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 776 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล 2566 (Mahidol Sustainability Week 2023) ในระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย กิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับความยั่งยืน และการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 ซึ่งเป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 4

         ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/NjtpqhSJTxdRGnS88  หรอ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมโทรศัพท์ 02-441-4400 ต่อ 1120-1125 E-mail: mu.sustainweek@gmail.com              Website: https://op.mahidol.ac.th/pe/mahidol-sustainability-week/

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา