โลโก้เว็บไซต์ วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวธัญสิริน) | สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวธัญสิริน)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิจัยที่เกี่ยงข้อง

ลำดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย ชื่อหัวหน้าข้อเสนอโครงการวิจัย คณะ เขตพื้นที่
1 เครื่องดื่มหมักฟังก์ชั่นจากข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนา ดร.นิอร  โฉมศรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
2 การจำแนกชนิดโปรตีนองค์ประกอบของข้าวธัญสิรินและหอมล้านนา ดร.ณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม
ดร.อภิชาติ กาญจนทัต
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา