โลโก้เว็บไซต์ อ.บุญญฤทธิ์ วังงอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขัน Smart Factory IoT Challenge 2020 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.บุญญฤทธิ์ วังงอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขัน Smart Factory IoT Challenge 2020

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2563 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 7402 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      อ.บุญญฤทธิ์ วังงอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก สมาชิกทีม Pied Piper ร่วมกับ อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จับคู่กับ บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด เสนอผลงาน Smart Cooling Tower System Development using uRTU and NETPIE ถูกใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศ Smart Factory IoT Challenge ปี 2 รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
      ทีม Pied Piper ได้ติดตั้ง Sensor เชื่อมต่อกับ uRTU เพื่อรับค่าพารามิเตอร์ของระบบ Cooling Tower และเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Rasberry Pi) ในการประมวลผลและควบคุมการทำงานของระบบ แล้วส่งข้อมูลไปยัง NETPIE IoT Platform เพื่อบันทึก วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Cooling Tower แบบ Real-time โดยระบบสามารถแจ้งเตือนความผิดปกติ ทำให้ตัดสินใจซ่อมบำรุงได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพในการผลิต ลดภาระการทำงานด้านการตรวจสอบระบบ ไปจนถึงอนุรักษ์พลังงาน
      โครงการแข่งขัน Smart Factory IoT Challenge 2020 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมจัดโครงการฯ โดย Smart Factory IoT Challenge 2020 ได้เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครโรงงานและนักพัฒนาที่สนใจตั้งแต่ปลายปี 2562 และได้คัดเลือกสู่ 9 โรงงานที่มีโจทย์ชัดเจนน่าสนใจ พร้อมคัดสรรนักพัฒนาที่มีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ เพื่อจับคู่ระหว่างโรงงานและนักพัฒนานำไปสู่การฟอร์มทีมแข่งขันและเริ่มต้นลงมือพัฒนาผลงาน

แหล่งข่าวที่มา : https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/smartfactory-iotchallenge2020.htmlออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon