โลโก้เว็บไซต์ การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัย พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ สวพ.ทุกกลุ่มงานร่วมทดสอบและให้ข้อเสนอแนะในการใช้งานโปรแกรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา