โลโก้เว็บไซต์ การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา IT | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา IT

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย ผู้ดูแลระบบการประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
การประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 16 มกราคม 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา