โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 6416 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

   กลุ่มคณาจารย์ประจำ

- ลงคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตจังหวัด

- ลงคะแนนเลือกตั้งครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตจังหวัด

   กลุ่มข้าราชการ  ให้ใช้ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 และกำหนดให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ ครั้งที่ 2 เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตจังหวัด

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจาย์และข้าราชการ(ฉบับที่2)

     -ใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

      -ใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการ

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon