โลโก้เว็บไซต์ การประชุมแผนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2563 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมแผนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 2651 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 พ.ย. 62 ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัและพัฒนา จัดประชุมแผนการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2563 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา