โลโก้เว็บไซต์ สกสว.เปิดรับคำของบประมาณปี 2564 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สกสว.เปิดรับคำของบประมาณปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สกสว.ประกาศ "เลื่อนรับคำของบประมาณปี 2564
จากวันที่ 15 สิงหาคม 2562
มาเป็นวันที่ 
>>>> 21 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 <<<<<

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียด
และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1NA52gh3bVk-AHUeg2RdOOfApGOTLnDcw

 

---
มทร.ล้านนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน: คุณประภา สนั่นก้อง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 053-266518 ต่อ 1016


คำค้น : วช.64, สกสว.64, TSRI

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา