โลโก้เว็บไซต์ tsri | สถาบันวิจัยและพัฒนา

 Tags : tsri

สกสว.เปิดรับคำของบประมาณปี 2564
ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สกสว.ประกาศ "เลื่อนรับคำของบประมาณปี 2564 จากวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มาเป็นวันที่  >>>> 21 สิงหาคม - 20 กันยายน 2562 <<<<< ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1NA52gh3bVk-AHUeg2RdOOfApGOTLnDcw   --- มทร.ล้านนา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา