โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ รางวัล | สถาบันวิจัยและพัฒนา

 กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

เชิดชูศักยภาพ 7 นักวิจัย AD Scientific Index 2021
จันทร์ 16 สิงหาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

Thailand Research Expo 2019
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล


วารสารผลงานดีเด่น
พุธ 18 มกราคม 2560 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

งานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ KIWIE-2016 ณ ประเทศเกาหลี
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 / กลุ่มคลังภาพ : รางวัล

จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon