โลโก้เว็บไซต์ เชิดชูศักยภาพ 7 นักวิจัย AD Scientific Index 2021 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

เชิดชูศักยภาพ 7 นักวิจัย AD Scientific Index 2021

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 สิงหาคม 2564 โดย ผู้ดูแลระบบขอแสดงความยินดี และเชิดชูศักยภาพ 7 นักวิจัย มทร.ล้านนา ติดอันดับ AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดี และเชิดชูศักยภาพ 7 นักวิจัย มทร.ล้านนา ติดอันดับ AD Scientific Index 2021: World...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา