โลโก้เว็บไซต์ 30 -9-63 นักวิจัยลงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม | สถาบันวิจัยและพัฒนา

30 -9-63 นักวิจัยลงพื้นที่ อ.แม่แจ่ม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 โดย ผู้ดูแลระบบคณะนักวิจัย มทร.ล้านนา ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
        เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผศ.มนตรี เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา