โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดอาคาร  Coffee Go Green  พร้อมหน่วยปฏิบัติการด้านเครื่องดื่มที่มีศักยภาพสูง 5 กย62 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดอาคาร Coffee Go Green พร้อมหน่วยปฏิบัติการด้านเครื่องดื่มที่มีศักยภาพสูง 5 กย62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย ผู้ดูแลระบบมทร.ล้านนา ลำปาง เปิดอาคาร Coffee Go Green พร้อมหน่วยปฏิบัติการด้านเครื่องดื่มที่มีศักยภาพสูง
          5 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง ทำพิธีเปิดอาคาร Coffee Go Green  หน่วยปฏิบัติการด้านเครื่องดื่มที่มีศักยภาพสูง ของคณะวิทยาศาสตร์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา