โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ TVET HUB LANNA ครั้งที่ 2 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ TVET HUB LANNA ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 กรกฎาคม 2562 โดย ผู้ดูแลระบบการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ TVET HUB LANNA แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม
          วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา