โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะวิศวกรรมศาสตร์ 30-01-61 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การแข่งขันทักษะวิศวกรรมศาสตร์ 30-01-61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย ผู้ดูแลระบบมทร.ล้านนา จับมือ9 ราชมงคล3 สถาบันพระจอมเกล้าฯ เปิดเวทีแข่งขันทักษะการสอน เฟ้นหาสุดยอดฝีมือด้านวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการแข่งขัน Teaching Academy Award 2018 (7th) โดยความร่วมมือจากก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา