โลโก้เว็บไซต์ รายงานติดตามOTOPmentor61 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายงานติดตามOTOPmentor61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561 โดย ผู้ดูแลระบบการประชุม Conference รายงานติดตามผลโครงการ OTOPMentor'61
การประชุม Conference รายงานติดตามผลโครงการ OTOPMentor'61 ร่วมกับอาจารย์นักวิจัย ผู้ประสานงานวิจัย 6 พื้นที่ โดยมีรองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา