โลโก้เว็บไซต์ 06-11-60 ภารกิจรักษาการ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

06-11-60 ภารกิจรักษาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 โดย ผู้ดูแลระบบคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะทำงาน พล.อ.ประจิณ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา