โลโก้เว็บไซต์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี | สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี

ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์


ระยะเวลา : 18 มกราคม 2560 - 18 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี